• Voimavarat riittävät.

  Celltech on Suomen johtava akku-, paristo- ja virransyöttöratkaisujen tukkutoimittaja.

  Yli 25 vuoden kokemus alalta ja luottamukselliset suhteet laajaan toimittaja- ja kumppaniverkostoon merkitsee huomattavaa palvelukykyä. Venymme ja kasvamme sopivaan malliin asiakkaidemme mukana.

  Pystymme toimittamaan oikea-aikaisesti riittävän määrän tarvittavia komponentteja kilpailukykyisesti sekä pieniin että isoihin hankkeisiin.

 • Kysymys on siitä, mitä te tarvitsette.

  TäsmäratkaisuSuhtaudumme jokaiseen akku- ja paristoratkaisuun vakavasti.

  Sen lisäksi, että tunnemme alan tarjonnan, haluamme perehtyä myös asiakkaan tuotteen käyttötarkoitukseen ja –olosuhteisiin: tarvitaanko mahdollisimman edullinen vai tehokas ja kestävä ratkaisu.

  Näin voimme valita yhdessä kuhunkin tarkoitukseen kilpailukykyisimmän tekniikan ja tuotteen.

 • Erikoistuminen on voimaa.

  AkkuOlemme erikoistuneet akkuihin, paristoihin ja virransyöttöratkaisuihin.

  Hallitsemme kaikki akkuteknologiat, joten saat käyttöösi poikkeuksellisen vahvan asiantuntemuksen ja kokemuksen.

  Toimitamme ja tarvittaessa kehitämme vaativat akkuratkaisut ammattikäyttöön kaikkialle maailmaan.

 • Tuotanto sujuvaksi.

  • Valmistava teollisuus
   • Kaikki akut, kaikkialta maailmasta.

    Valmistavalla teollisuudella on täysin omat vaatimuksensa akku- ja paristopakkauksille. Celltech tarjoaa useita erilaisiin tuotantotapoihin suunniteltuja pakkaustyyppejä, jotka mahdollistavat nopean, joustavan ja kustannuksia säästävän valmistuksen. On kaikkien – eikä vähiten ympäristön – etu välttää turhaa pakkaamista ja purkamista tuotannon eri vaiheissa. Tarvittaessa voimme suunnitella myös tuotekohtaiset, täsmälleen asiakkaan prosessiin optimoidut pakkaukset.

    Maailmanlaajuinen kumppaniverkostomme tarkoittaa, että käytettävissämme on kaikkien merkittävien valmistajien osaaminen sekä uusin akku- ja paristotekniikka. Tunnemme perusteellisesti alan tuotteet vahvuuksineen, heikkouksineen ja soveltuvuuksineen – ja tarvittaessa varmistamme mittauksin, että ilmoitetut arvot pitävät.

    Me autamme mielellämme asiakkaitamme eteenpäin ja olemme mukana mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Onnistumisen todennäköisyyttä parantaa, kun akkuratkaisua päästään kehittämään jo suunnitteluvaiheessa.

    Akkua ei tarvitse keksiä joka kerta uudestaan. Käytä Celltechin kokemusta hyväksi, se nopeuttaa tuotekehitystä ja tuotteen markkinoille saattamista.

  • Ajoneuvot ja työkoneet sekä nosto- ja siirtolaitteet
   • Edullisinta energiaa on talteen otettu energia.

    Akut ovat kuormitusta tasaavina energiavarastoina tulevaisuutta myös liikenteessä ja monissa työkoneissa. Sähkö- ja hybridiautoissa kehittyneellä akkutekniikalla päästään merkittävään energiansäästöön polttomoottoreihin verrattuna.

    Sähkö- ja hybridikäytöissä akkutekniikalla on suuri vaikutus hyötysuhteeseen ja käyttöaikaan. Jarrutusenergian talteen otto jakeluliikenteessä tai trukin akun lataaminen kuorman laskun liike-energialla pidentävät käyttöaikaa yhdellä latauksella huomattavasti. Kaikki talteen otettu energia myös vähentää päästöjä.

    Oikea akkuratkaisu sähkö- ja hybridikäytöille on kevyt ja nopeasti ladattava. Se pidentää työ- tai ajoaikaa ja energiakustannukset alenevat. Celltechin asiantuntemuksen avulla olet tulevaisuudessa jo tänään.

  • Terveydenhuollon laitteet
   • Akkuja ääriolosuhteisiin.

    Terveydenhuollon laitteissa akun luotettava toiminta on äärimmäisen kriittistä. Pieni itsepurkautuvuus, suuri kapasiteetti, keveys, laaja käyttölämpötila-alue ja turvallisuus ovat avainominaisuuksia lääketieteellisiin laitteisiin tarkoitetuille akuille ja paristoille.

    Celltechin tuotteet täyttävät viranomaismääräykset ja tarvittaessa ne vielä testataan. Pystymme testaamaan kaikkia käytössä olevia akkuja ja paristotyyppejä. Akkutestaus on kiinteä osa omaa laadunvalvontaamme, mutta tarvittaessa testaamme akkuja myös asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaan. Lääketieteelliseen käyttöön hoito- ja tutkimuslaitteisiin tarjoamme luonnollisesti medical-hyväksyttyjä tuotteita.

  • Turvallisuus ja hälytinlaitteet
   • Turvallisuudesta tinkimättä.

    Erikoiskäyttöön suunnitellut laitteet asettavat usein erityisvaatimuksia myös laitteessa oleville akuille tai paristoille. Laaja käyttölämpötila-alua, hyvä varastointikestävyys, korkea käyttöturvallisuus ja pitkä elinikä ovat usein kriittisiä ominaisuuksia turva-alan tuotteissa.

    Olemme vuosien aikana suunnitelleet ja valmistaneet useita erilaisia akku- ja paristoratkaisuja koviin käyttöolosuhteisiin. Celltechin vuosikymmenien kokemus yhditettynä eri kennovalmistajien erityisosaamiseen takaa, että pystymme tarjoamaan parhaan ratkaisun vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

    Tarvittaessa varmistamme mittauksin, että vaaditut arvot pitävät ja että akkuratkaisu täyttää kaikki käytön asettamat vaatimukset. Teemme myös elinkaaritestausta tuotesuunnitteluvaiheessa tehtyjen laskelmien tueksi.

     

  • Elektroniikka
   • Palveluksessanne, täydellä kapasiteetilla.

    Celltech Oy on jo vuosia ollut edelläkävijä uusien akkuratkaisujen kehittämisessä. Olemme olleet mukana suunnittelemassa useita asiakaskohtaisia akkuratkaisuja, jotka edustavat maailman ehdotonta teknistä huippua.

    Asiantuntemustamme kannattaa käyttää hyväksi jo tuotesuunnittelun alkumetreillä. Alan standardit ja viranomaismääräykset ovat meille arkipäivää. Ohjauselektroniikan piirisuunnittelu, akkukennojen oikea sijoittelu, turvallisuus käytettäessä ja ladattaessa, mittaus ja kokonaisuuden optimointi ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin.

    Tarvittaessa varmistamme laboratoriomittauksin, että vaaditut arvot pitävät ja että ratkaisu selviää vähintään niin kovissa oloissa kuin pitikin. Teemme myös elinkaaritestausta tuotesuunnitteluvaiheessa tehtyjen laskelmien tueksi.

    Celltech on oikea kumppani oli kyseessä sitten satojen, tuhansien tai miljoonien kappaleiden valmistus. Tavaravirrat kulkevat oikein ja ajallaan, vaikka asiakkaan lopputuotteen valmistusta olisi useammassakin paikassa eri puolilla maailmaa.

     

  • Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen ja ylläpito
   • Katkotonta virransyöttöä.

    Celltech on kasvanut merkittäväksi akustojen sekä virransyöttö- ja invertterijärjestelmien toimittajaksi tele- ja kommunikaatioalan toimijoille. Kokonaisvaltainen järjestelmäosaamisemme tarjoaa  asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia korkealaatuiset ja luotettavasti toimivat järjestelmät ja akustot kerralla, yhdestä paikasta.

    Varavoimaa tosi tarpeeseen.

    Varavoimaratkaisussa olennaista on käyttötarkoitus ja -olosuhteet. Celltechin energiakontti tasaa kalliita kulutuspiikkejä ja pitää isonkin järjestelmän käynnissä katkojen aikana – kapasiteetit 60 MWh asti. Kontti on ympäristöystävällinen vaihtoehto aggregaatille myös tuulivoiman tasaamisessa.

    Kontit suunnitellaan ja rakennetaan aina asiakkaan määritysten mukaan ja yhteensopiviksi nykyjärjestelmiin. Ne toimivat joko verkkovirtaan kytkettyinä tai täysin autonomisina luotettavasti pitkiä aikoja ilman huoltoa.

  • Muut toimialat
   • Kysymys on siitä, mitä te tarvitsette.

    Suhtaudumme jokaiseen akku- ja paristoratkaisuun vakavasti. Sen lisäksi, että tunnemme alan tarjonnan, haluamme perehtyä myös asiakkaan tuotteen käyttötarkoitukseen ja -olosuhteisiin: tarvitaanko mahdollisimman edullinen vai tehokas ja kestävä ratkaisu. Näin voimme valita yhdessä kuhunkin tarkoitukseen kilpailukykyisimmän tekniikan ja tuotteen.

    Maailmanlaajuinen kumppaniverkostomme tarkoittaa, että käytettävissämme on kaikkien merkittävien valmistajien osaaminen sekä uusin akku- ja paristotekniikka. Tunnemme perusteellisesti alan tuotteet vahvuuksineen, heikkouksineen ja soveltuvuuksineen – ja tarvittaessa varmistamme mittauksin, että ilmoitetut arvot pitävät.

    Me autamme mielellämme asiakkaitamme eteenpäin ja olemme mukana mieluiten alusta lähtien. Onnistumisessa auttaa, kun akkuratkaisua päästään kehittämään jo suunnitteluvaiheessa.

  • Jälleenmyyjät
   • Akkuvoimaa kaikille.

    Maailmanlaajuinen päämiesverkostomme ja toimivaksi hiottu logistiikka tarkoittaa, että voimme toimittaa asiakkaillemme kaikkien merkittävien valmistajien uusimman akku- ja paristotekniikan. Pienasiakkaitamme palvelemme laajan jälleenmyyntiverkostomme kautta.

 • Addtech Ab -konserni

  Addtech on tekniikan alan kauppakonserni, joka kehittää ja myy korkeateknologisia komponentteja ja järjestelmiä teollisuusyrityksille ja palveluelinkeinoalalle. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin EUR 660 miljoonaa ja työntekijöitä on noin 2000.

  Addtech muodostuu yli sadasta itsenäisestä yrityksestä, joiden kaikkien tavoitteena on olla alansa johtava toimija tarkkaan valituilla toimialoilla. Tytäryritysten johtavana yrityskulttuurina on yrittäjähenkisyys ja tekninen osaaminen. Päämarkkina-alueena on Pohjois-Eurooppa.

  Asiakkaita ovat pääasiassa valmistava teollisuus, prosessiteollisuus, autoteollisuus, teleoperaattorit, elektroniikkateollisuus sekä terveydenhuolto ja lääketieteen tutkimus. Addtech tarjoaa asiakkailleen teknistä ja taloudellista lisäarvoa.

  Addtech-konsernin on listattuna NASDAQ OMX-listalla Tukholmassa pörssissä.

  www.addtech.com