2015-05-08

  

Volvos första elbuss rullar i Göteborg

Tyst, avgasfri och passagerarvänlig. Volvo Bussars nya elbuss testas nu för första gången i trafik i Göteborg.