2014-07-30

  

Celltech A/S med produktions muskler.

Energy Storage gruppen, hvori Celltech A/S indgår, går et produktionsgear