2016-05-16

Celltech mukana Pohjoismaiden suurimmassa sähkövaraston koehankkeessa

Fortum käynnistää Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen, jonka tavoitteena on tutkia sähkön varastointiin käytettävien akkujen soveltuvuutta sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon.

Akkuhankkeen sunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on aloittaa asennustyöt syksyllä 2016.

Hankkeessa Fortumin Suomenojan voimalaitokselle asennetaan teollisuuden tarpeisiin erikoistuneen akkuteknologiayhtiö Saftin Li-ion akkukontti. Celltech edustaa Saftin tuotteita Suomessa ja on toiminut linkkinä Saftin ja Fortumin välillä, tuoden mukaan oman asiantuntemuksensa akkualalta.

Saftin erikoisakkutuotteet ovat laajalti käytössä rautatieliikenteessä, meripoijuissa, puolustusteollisuudessa ja monissa muissa vaativissa käyttökohteissa. Celltech on panostanut viime vuosina uusiutuvien energialähteiden energiavarastoihin ja hybriditeknologian akkusovellutuksiin.

Selkeä teknologinen etumatka antaa Celltechille mahdollisuuden osallistua tulevaisuuden hankkeisiin jo tänään!

Lue lisää hankkeestaFortumin 22.4 julkaistusta tiedotteesta.