Celltech - DNA:n sopimustoimittaja

Celltech on jo useiden vuosien ajan ollut DNA:n sopimustoimittaja. DNA tarjoaa monimuotoisia puhe-, data- ja tv-palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille sekä korkealaatuisia verkko- ja tietoliikennepalveluita palveluoperaattoreille. Celltech toimittaa DNA:lle paikallisakkuja ja voimalaitteita tukiasemille sekä invertterijärjestelmiä. Myös koulutus tuotteiden käyttöön ja huoltoon sisältyy toimituksiin.

DNA:n rakennuttajana Keski-Suomessa sekä yrityksen hankintapäällikön teknisenä asiantuntijana toimiva Marko Konttinen täsmentää paikallisakkujen käyttökohteita:

- Akkujen ja akustojen kapasiteetit vaihtelevat kymmenistä tuhansiin ampeeritunteihin. Viestintävirasto määrittelee varakäynnin keston puolesta tunnista kuuteen tuntiin paikan kriittisyyden mukaan. Pienimmät akut ovat mobiiliverkon tukiasemilla ja kiinteän verkon kohteissa, suurimmat isoissa keskustiloissa.

Lyijyakustojen käytön lisäksi tärkeitä kohteita esimerkiksi HDTV-verkossa suojataan dieselratkaisuilla, joilla päästään vuorokausien varakäyntiaikaan.

Akun sijainti vaikuttaa mitoitukseen

Myös paikka vaikuttaa valittavaan ratkaisuun ja sen mitoitukseen, tarkentaa Konttinen. Syrjäisyys ja sähkökatkojen todennäköisyys sekä DNA:n huoltokumppanien etäisyys merkitsevät, hän jatkaa. Paikalle pitää ehtiä ennen akkujen tyhjentymistä ja mikäli monta operaattoria toimii samassa mastossa, täytyy se varmistaa paremmin kuin vain omassa käytössä oleva. Reservissä on koko ajan myös siirrettävää varavoimaa, Konttinen summaa.

Akkuratkaisuissa DNA tähtää kymmenen vuoden kestoon normaalioloissa ja laitetiloissa 15 vuoteen. Käytettävien komponenttien pitää olla korkealaatuisia ja ratkaisujen tarvittaessa laajennettavia laitteiston sähkönkulutuksen mukaan. Televerkon laitteet toimivat 48 V tasasähköllä, mutta tv-verkon komponentit tarvitsevat myös 230 V vaihtosähköä, joten esimerkiksi keskuslaitetiloissa tarvitaan myös inverttereitä. Oikeanlaisen sähkön saatavuus varmistetaan kaikissa oloissa.

Pääsääntöisesti akustot ladataan verkosta, jossa dieselaggregaatit ovat tarvittaessa tukena. Vaihtoehtoisia energialähteitä kuitenkin seurataan ja kokeillaan. Vuoden 2011 Tapani-myrsky oli hyvä koetinkivi järjestelmien toimivuudelle ja haastoi omalta osaltaan pitämään yllä jatkuvaa kehitystyötä.

Koulutus sisältyy toimituksiin

Olennainen osa Celltechin palvelua on koulutus. Konttisen mukaan asiantuntija-apua on aina tarvittaessa saatu sujuvasti. Koska DNA:n urakoitsijakumppanit tekevät kaikki asennustyöt, Celltechin ja urakoitsijoiden yhteistyön toimivuus koulutuksessa on myös ollut oleellista.

DNA kilpailuttaa sopimustoimittajansa säännöllisesti ja Celltech on osoittautunut kilpailukykyiseksi sekä tuotteet korkealaatuisiksi. Koska investoinnit ovat pitkäaikaisia niiden läpiviemiseen tarvitaan luotettava kumppani, varaosien saatavuuden sekä huollon on ehdottoman tärkeää olla kunnossa.

Marko Konttinen tiivistääkin, että yhteistyö on ollut sujuvaa ja tyytyväisyydestä kertoo jo se, että sopimusta on haluttu jatkaa ja yhteistyö on jatkunut tiiviinä vuosien ajan.