Energizer Ultimate Lithium

Nimi Jännite P x L x K (mm) Paino g Kpl/Ltk Prod. sheets
Energizer L91/AA Ultimate litium BP4 1,5 v 14,5 x 50,5 15 12 Prod. sheets
Energizer L91/AA Ultimate litium DP10 1,5 v 14,5 x 50,5 15 10 Prod. sheets
Energizer L91/AA Ultimate Lithium BULK 1,5 v 14,5 x 50,5 15 620 Prod. sheets
Energizer L92/AAA Ultimate litium BP4 1,5 v 10,5 x 44,5 8 12 Prod. sheets
Energizer L92/AAA Ultimate litium DP10 1,5 v 10,5 x 44,5 8 10 Prod. sheets
Energizer L92/AAA Ultimate litium BULK 1,5 v 10,5 x 44,5 8 1175 Prod. sheets
Energizer 9V/522 Ultimate litium BP1 9 v 26,5 x 18 x 48,5 34 12 Prod. sheets
Energizer 9V/522 Ultimate litium DP10 9 v 26,5 x 18 x 48,5 34 4 Prod. sheets